สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวง ICT
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
ศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัด
ศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดตาก (POC)
จำนวนประชากรจังหวัดตาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ระบบเตือนภัยอุทกภัย
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์กรมการปกครอง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก              ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดตาก 
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ช่วงเวลา ๐๖.๐๐ น.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
     ณ อาคารหอกิตติคุณ ช่วงเวลา ๑๘.๓๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
(พุ่มเงิน - พุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานกระทงสาย ริมน้ำปิง         สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมบริจาคสิ่งของ "วันรวมน้ำใจไทย" สำหรับเป็นรางวัลพิเศษ
      ให้แก่ ร้านมัจฉากาชาดในงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
          โดยจังหวัดตากกำหนดจัดงาน"วันรวมน้ำใจไทย"ขึ้นในวันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
                                         ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

อ่านข่าวอื่นๆ
 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2557
ท่านต้องการให้สำนักงานสถิติจังหวัดตากปรับปรุงด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์
16%
การให้บริการ
25%
ข้อมูลสถิติ
58%
ข้อมูลที่ท่านสนใจมากที่สุด
สถิติสุขภาพ
8%
สถิติการศึกษา
6%
สถิติแรงงาน
7%
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
11%
สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย
7%
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
10%
สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์
6%
สถิติบัญชีประชาชาติ
6%
สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง
6%
สถิติอุตสาหกรรม
7%
สถิติพลังงาน
5%
สถิติการขนส่ง
5%
สถิติอื่นๆ
10%
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531

email :
tak@nso.go.th