สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวง ICT
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก              ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดตาก 
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ช่วงเวลา ๐๖.๐๐ น.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
     ณ อาคารหอกิตติคุณ ช่วงเวลา ๑๘.๓๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
(พุ่มเงิน - พุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานกระทงสาย ริมน้ำปิง         สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมบริจาคสิ่งของ "วันรวมน้ำใจไทย" สำหรับเป็นรางวัลพิเศษ
      ให้แก่ ร้านมัจฉากาชาดในงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
          โดยจังหวัดตากกำหนดจัดงาน"วันรวมน้ำใจไทย"ขึ้นในวันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
                                         ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

อ่านข่าวอื่นๆ
 โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2554
 โครงการสำรวจฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
 ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.2552)
 โครงการสำรวจฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2553
 ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของจังหวัดตากเมื่อบริหารงานครบ 4 เดือน(ก.พ. 53)
 สถจ. ตาก ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามงานโครงการ TPD Info
 ผลสำรวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดตาก พ.ศ.2549
 การสำรวจฯ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (มีนาคม 2550)

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531

email :
tak@nso.go.th