การสำรวจฯ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (มีนาคม 2550)

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (มีนาคม 2550)  จังหวัดตาก

 


 

  


 


 

 


 

 


 


 

  

 


 

 


 


 

 
วันที่ 02/08/2548