ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของจังหวัดตากเมื่อบริหารงานครบ 4 เดือน(ก.พ. 53)