ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


     

วันที่ 05/04/2554
แสดง ข่าว
 โครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม 2554
 โครงการสำรวจฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
 ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.2552)
 โครงการสำรวจฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2553
 ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของจังหวัดตากเมื่อบริหารงานครบ 4 เดือน(ก.พ. 53)
 สถจ. ตาก ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามงานโครงการ TPD Info
 ผลสำรวจความคิดเห็นฯ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดตาก พ.ศ.2549
 การสำรวจฯ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (มีนาคม 2550)
ไปหน้าที่  1 2  

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531

email :
tak@nso.go.th