สำนักงานสถิติจังหวัดตาก              ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสถิติจังหวัดตาก 
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ช่วงเวลา ๐๖.๐๐ น.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
     ณ อาคารหอกิตติคุณ ช่วงเวลา ๑๘.๓๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
(พุ่มเงิน - พุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานกระทงสาย ริมน้ำปิง         สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ร่วมบริจาคสิ่งของ "วันรวมน้ำใจไทย" สำหรับเป็นรางวัลพิเศษ
      ให้แก่ ร้านมัจฉากาชาดในงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
          โดยจังหวัดตากกำหนดจัดงาน"วันรวมน้ำใจไทย"ขึ้นในวันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
                                         ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

วันที่ 30/10/2556
แสดง ข่าว
 สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมีนาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนเมษายน 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน 2557
ไปหน้าที่  1 2  

สำนักงานสถิติจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น2(หลังเดิม) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. : 0-5551-1298 โทรสาร : 0-5551-2705
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 23531

email :
tak@nso.go.th